Het Team - Houtartiest

Maak kennis met het team achter Houtartiest!

Hendrik Postma

Team Houtartiest

Korte omschrijving van jezelf hier...

Erwin Postma

Team Houtartiest

Korte omschrijving van jezelf hier...

Jeanine Postma

Team Houtartiest

Korte omschrijving van jezelf hier...

Disclaimer

Klik hier om te lezen!

Houtartiest, verleent u hierbij toegang tot deze website en nodigt u uit het aangebodene te kopen maar behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Houtartiest spant zich in om de inhoud van www.hout-artiest.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Op fouten in de visuele weergaven, etc. kunnen geen rechten worden ontleend. Deze informatie kan tevens op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op deze website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met ons. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op deze website d.m.v. zg. reactie en/of beoordeling. Houtartiest oefent hierop beperkte tot geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden zal Houtartiest nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Houtartiest en haar licentiegevers en bezoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ons, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.